Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

24/2021. (2. 9.) Horváth Bálint alpolgármester 2021. évi célfeladatairól

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

24/2021. (II.9.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester 2021. évi célfeladatairól

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

 

1.) Horváth Bálint főállású alpolgármester részére 2021. évben - értékelésének alapját képező - kiemelt célokat a következők szerint határozom meg:

  1. A városi életszínvonal kialakítása érdekében szükséges településfejlesztési elgondolások kidolgozásának és kommunikációjának irányítása, kiemelten az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának irányítása.
  2. A folyamatban lévő önkormányzati projektek vitelének nyomon követése, irányítása és ösztönzése: az ehhez szükséges források feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. A 2021. évi önkormányzati költségvetési tervezési és végrehajtási folyamatok aktív nyomon követése, kiemelten a fejlesztési célú támogatások felhasználása terén.

2.) A célfeladatok végrehajtásának értékelésére évente két alkalommal, júniusban és decemberben kerül sor.

3.) Az 1.) pontban foglalt célok pozitív értékelése esetén az alpolgármester 2021. évben legfeljebb évi bruttó 2.970.372.-Ft összegű juttatásban részesíthető, melynek fedezetét, járulékaival együtt, az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a jogalkotás sor terhére kell tervezni és biztosítani.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.12.31.

 

Martonvásár, 2021. február 9.

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester