Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

20/2021. (2. 9.) a Településszerkezeti Terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

20/2021. (II.9.) határozata

a Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján úgy határozok, hogy:

 

 1. a 191/2014. (XI.25.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet jelen határozatában foglaltak szerint módosítom,
 2. a Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M6 tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítom az alábbiak szerint:
 • Parkerdő területén különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület kijelölése;
 • Település északi határában különleges beépítésre nem szánt terület - állatklinika kijelölése;
 • Kossuth Lajos téren településközpont terület kijelölése;
 • Béke utca mentén kertvárosias lakóterület kijelölése;
 • Béke utca mentén kisvárosias lakóterület kijelölése;
 • Estike utca mentén általános mezőgazdasági terület kijelölése;
 • Béke utca és Szent László-patak által határolt területen zöldterület kijelölése;
 • Fehérvári út mentén kereskedelmi, szolgáltató, illetve általános mezőgazdasági terület kijelölése;
 • Orgona utca mentén kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése;
 • Budai úttól délre elhelyezkedő tömbben zöldterület kijelölése;
 • Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark kijelölése a vasúttól északra.

 

 1. a Településszerkezeti Terv 6. melléklete szerinti szerkezeti tervlap hatályát veszti, helyébe jelen határozat 1. melléklete szerinti szerkezeti tervlap (TSZT-M6) lép.

 

 1. Jelen módosítás során Martonvásár területfelhasználásai a következők szerint változnak:

 

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

1.

Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület kijelölése

1,08

Ek

Kb-Tur

2.

Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület kijelölése

0,04

Lk

Kb-Tur

3.

Különleges beépítésre nem szánt terület - állatklinika kijelölése

0,9

Kb-Áll

4.

Településközpont terület kijelölése

0,59

Zkk

Vt

5.

Kertvárosias lakóterület kijelölése

3,47

Lke

6.

Kisvárosias lakóterület kijelölése

1,16

Lke

Lk

7.

Általános mezőgazdasági terület kijelölése

2,59

Lke

8.

Zöldterület kijelölése

0,17

Lke

Zkk

9.

Zöldterület kijelölése

0,08

Zkk

10.

Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése

1,06

Lke

Gksz

11.

Általános mezőgazdasági terület kijelölése

2,63

Lke

12.

Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése

0,14

K-T

Gksz

13.

Zöldterület kijelölése

0,27

Lke

Zkk

14.

Különleges beépítésre nem szánt terület – vadaspark kijelölése

3,78

Ek

Kb-Vad

15.

Zöldterület kijelölése

0,05

Vt

Zkk

16.

Zöldterület kijelölése

0,38

Köu

Zkk

 

 

 1. a módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérleg az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

 

Kisvárosias lakóterület

Lk

2,78

0,09%

Kertvárosias lakóterület

Lke

101,43

3,25%

Falusias lakóterület

Lf

80,12

2,56%

Településközpont terület

Vt

28,85

0,92%

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz

74,27

2,38%

Egyéb Ipari terület

Gip-e

213,44

6,83%

Különleges terület

K

27,59

0,88%

Beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Zkk

9,99

0,32%

Erdőterület

E

179,86

5,75%

Általános mezőgazdasági terület

2080,13

66,56%

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

53,09

1,70%

Vízgazdálkodási terület

V

34,61

1,11%

Vasút terület

Köv

36,76

1,18%

Közlekedési terület

Köu

137,93

4,41%

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

63,62

2,04%

           

 

 1. a módosítás során a Településszerkezeti Terv 5. melléklete szerinti biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Biológiai aktivitás-érték

Meglévő funkció

Tervezett funkció

Terület (ha)

Terület biológiai aktivitás-érték változása[1]

Terület-felhasználás

Érték-mutató

Számí-tott érték[2]

Területfelhasználás

Érték-mutató

Számí-tott érték

1.

Ek

9,0

9,72

Kb-Tur

6,4

6,91

1,08

-2,81

2.

Lk

1,2

0,05

Kb-Tur

6,4

0,26

0,04

0,21

3.

3,7

3,33

Kb-Áll

3,2

2,88

0,9

-0,45

4.

Zkk

6,0

3,54

Vt

0,5

0,30

0,59

-3,25

5.

3,7

12,84

Lke

2,7

9,37

3,47

-3,47

6.

Lke

2,7

3,13

Lk

1,2

1,39

1,16

-1,74

7.

Lke

2,7

6,99

3,7

9,58

2,59

2,59

8.

Lke

2,7

0,46

Zkk

6,0

1,02

0,17

0,56

9.

3,7

0,30

Zkk

6,0

0,48

0,08

0,18

10.

Lke

2,7

2,86

Gksz

0,4

0,42

1,06

-2,44

11.

Lke

2,7

7,10

3,7

9,73

2,63

2,63

12.

K-t

3,0

0,43

Gksz

0,4

0,06

0,14

-0,37

13.

Lke

2,7

0,73

Zkk

6,0

1,62

0,27

0,89

14.

Ek

9,0

34,02

Kb-Vad

3,0

11,34

3,78

-22,68

15.

Vt

0,5

0,03

Zkk

6,0

0,32

0,05

0,30

16.

Köu

1,4

0,53

Zkk

6,0

2,28

0,38

1,75

 

-28,10

 
 1. a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai aktivitásérték a korábbi módosítások értékeivel korrigálva az alábbiak szerint változik:

191/2014.(XI.25.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+653,07

175/2016. (X.11.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

0

199/2016.(XI.29.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+108,88

248/2017.(XI.28) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-422,59

84/2018.(IV.10.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

+1,26

217/2018.(XII.18.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-7,09

20/2021.(II.9.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv

-28,10

Össz:

+305,43

 

                                          

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. február 9.

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester[1] Területi biológiai aktivitásérték változás a tervezett és a meglévő funkció értékmutatójának kivonata.

[2] A számított biológiai aktvitásérték a területfelhasználási értékmutató és a terület szorzata.