Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

19/2021. (2. 9.) munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

19/2021. (II. 9.) határozata

munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és

  1. a Martonvásár Város Önkormányzata fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda között a határozat 1. melléklete szerinti,
  2. a martonvásári székhellyel működő Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás között a határozat 2. melléklete szerinti,
  3. a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat között a határozat 3. melléklete szerinti

kötendő munkamegosztási megállapodásokat.

2. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az 1. pontban foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó alábbi, osztott munkakörökben ellátott átlagos munkaidő-felhasználásra tekintettel a szükséges fedezetet az éves költségvetésben a Martonvásári Polgármesteri Hivatal részére biztosítom:

a) az 1. pont a) pontja tekintetében heti 40 óra a gazdasági szervezeti feladatok és a szakmai feladatok ellátására;

b) az 1. pont b)-c) pontja tekintetében heti 40 óra a gazdasági szervezeti feladatok és további heti 40 óra a szakmai, adminisztratív feladatok elvégzésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210209_munkamegoszt%C3%A1simeg%C3%A1llapod%C3%A1sok_1mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210209_munkamegoszt%C3%A1simeg%C3%A1llapod%C3%A1sok_2mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210209_munkamegoszt%C3%A1simeg%C3%A1llapod%C3%A1sok_3mell%C3%A9klet.doc