Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

13/2021. (2. 9.) 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

13/2021. (II.9.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

  1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadom,

 

  1. felkérem a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a) pont - a polgármester, b) pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: a) 2021.12.31.

                                                                      b) 2021.03.31.

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 

13/2021. (II.9.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2021. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1. Bölcsőde építése és eszközbeszerzés területfejlesztési operatív program általi finanszírozásból

bruttó 385 m2 alapterületen bölcsőde kialakítása és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés

nemzeti

nyílt

2021. III. né

2022. június 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

1. Földgáz energia beszerzése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei számára

8 felhasználási hely (20 m3/h alatti felhasználási mennyiség/felhasználási hely

nemzeti

nyílt

2021. II. né

2023. október 1.

                 

 

Martonvásár, 2021. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző

 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)