Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

12/2021. (2. 9.) Pályázat benyújtásáról a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

12/2021. (II. 9.) határozata

Pályázat benyújtásáról a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) felhívásra

 

Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

a) Martonvásár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a határozat melléklete szerinti tartalommal és költségvetés mellett, önrész biztosítása nélkül a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) pályázati felhívásra.

b) az a) pont szerinti pályázat előkészítési költségeire Martonvásár Város Önkormányzata 628 650 Ft-ot biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

c) az a) pontban foglaltak szerinti pályázat önkormányzat képviseletében történő benyújtására, az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére és támogatott pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására felhatalmazással rendelkezem.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    a)-b) pont: 2021. február 15.; c) pont: pályázat elbírálását követően

 

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 

12/2021. (II.9.) határozat melléklete

 

A pályázat tartalmába kerülésre alapvetően a Szent László utcában, a Brunszvik T. utcában és a Malom utcában 450 és 260 és 183 fm-en zárt vízelvezetés kialakítása javasolt, a Hunyadi utcában 150 fm-en nyílt árokprofilozás beton gyeprács védelemmel, valamint a Kinizsi utcában 220 fm-en padkafolyóka alatti zárt vízelvezetés.

A pályázat költségbecslése (br. Ft):

 

Közbeszerzés költsége

1 905 000

Közbeszerzés eljárási díj

310 800

Projektmenedzsment (külső)

6 250 000

Építéshez kapcsolódó költségek

226 215 200

Hatósági díjak

3 000 000

Kötelező szemléletformáló programok

635 000

Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok

1 651 000

Műszaki dokumentáció, tervek

7 620 000

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (külső)

127 000

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

2 286 000

Összesen:

250 000 000