Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

10/2021. (1. 28.) a Fejérvíz Zrt. ázsiós tőkeemelésében való részvételről és alapszabályának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

10/2021. (I. 28.) határozata

a Fejérvíz Zrt. ázsiós tőkeemelésében való részvételről és alapszabályának módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

  1. kijelentem, hogy Martonvásár Város Önkormányzata, mint a Fejérvíz Zrt. részvényese, a Fejérvíz Zrt. új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával tervezett ázsiós tőkeemelésében pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával nem kíván részt venni.
  2.  elfogadom a Fejérvíz Zrt. ülés tartása nélküli rendkívüli közgyűlése keretében a társaság 2021. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. február 1.

 

Martonvásár, 2021. január 28.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester


/ckeditor/kcfinder/upload/files/2ET_20210128_Fej%C3%A9rv%C3%ADz_t%C5%91keemel%C3%A9s_%C3%BCzletiterv.pdf