Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

6/2021. (1. 19.) a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtottönkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

6/2021.(I.19.) határozata

a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott

önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatásról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. január 19.

 

Martonvásár, 2021. január 19.

 

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210119_Forum%20Martini%20Polg%C3%A1r%C5%91r%20Egyes%C3%BClet%20besz%C3%A1mol%C3%B3ja_mell%C3%A9klet.pdf