Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

2/2021. (1. 19.) 2021. évi likviditási hitel felvételéről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

2/2021. (I. 19.) határozata

2021. évi likviditási hitel felvételéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként,

1. Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének folyamatos teljesítése érdekében, az OTP Bank Nyrt. hitelintézet (ezen határozat 1. mellékletében szereplő) ajánlatának elfogadásával, 110.000.000 Ft/év likviditási hitel felvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez hozzájárulok.

2. Martonvásár Város Önkormányzata a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékos költségei megfizetésére a fedezetet saját bevételeiből biztosítja.

3. az ajánlatban szereplő kondíciók alapján összeállított hitelszerződést, a kapcsolódó, biztosítékokra vonatkozó szerződéseket és a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírására felhatalmazással rendelkezem.

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 12. 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

 

Martonvásár, 2021. január 19.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester