Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

1/2021. (1. 14.) bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

1/2021. (I.14.) határozata

bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként megállapítom, hogy

  1. Csapó Tamás (1121 Budapest, Eötvös út 35.), Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának tagja nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá, esetében méltatlanság ténye nem áll fenn, továbbá
  2. megfelelő felhatalmazással rendelkezem ahhoz, hogy a jelen határozatot az önkormányzati bizottsági tagnak és a kormányhivatalnak tájékoztatásul megküldjem.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. január 15.

 

Martonvásár, 2021. január 14.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester