Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

346/2020. (12. 18.) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

346/2020. (XII.18.) határozata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

  1. a kizárólag Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2021. január 1-jétől történő egyesülésével és névváltozásával létrejövő Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Tóth Balázs Károlynak a munkaszerződését jelen határozat 1. melléklete szerint fogadom el.
  2. figyelemmel a MartonSport Nonprofit Kft. hatályos javadalmazási szabályzatára, valamint Tóth Balázs Károly elmúlt időszakban végzett kiemelkedő munkájára a jelenleg érvényes és hatályos munkaszerződését jelen határozat 2. melléklete szerint módosítom, és a 2020. évben bruttó 370 000 Ft, azaz háromszázhetvenezer forint egyszeri juttatás kifizetését jóváhagyom, melynek forrását a MartonSport Nonprofit Kft.-nél kell biztosítani.
  3. felkérem az ügyvezetőt, hogy az egyesülő gazdasági társaság javadalmazási szabályzatát készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: 2021. január 1.

                                                                       2. pont: 2020. december 31.

                                                                       3. pont: 2021. január 15.

 

 

Martonvásár, 2020. december 18.

 

                                              

                                                                                  Dr. Szabó Tibor

                                                                                    polgármester