Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

345/2020. (12. 18.) Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Martonvásár Város Polgármestere

345/2020. (XII.18.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2019. (XI. 26.) határozatával elfogadott, majd 77/2020. (IV. 28.) határozattal felülvizsgált 2020. évi belső ellenőrzési tervet jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint módosítom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. december 31.

 

Martonvásár, 2020. december 18.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester