Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

344/2020. (12. 15.) az Úszónemzet program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

344/2020. (XII. 15.) határozata

az Úszónemzet program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként

  1. a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a folyamatban lévő telekalakítást követően 606/4 hrsz-on lévő, a helyi építési szabályzat módosítása során településközponti területbe sorolt ingatlant javasolom kijelölni az összehangolt Úszónemzet Program és Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési Program tanuszoda-építési beruházás martonvásári megvalósítási területeként.
  2. Martonvásár Város Önkormányzata képviseletében eljárva az 1. pontban megjelölt ingatlan beruházásba történő bevonásával kapcsolatos jognyilatkozatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, az 1. pontban megjelölt program megvalósítása érdekében a szükséges határidőben megadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. április 30.

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester