Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

341/2020. (12. 15.) a képviselők 2020. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

341/2020. (XII.15.) határozata

a képviselők 2020. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként a Képviselő-testület tagjainak 2020. évi tevékenységéről, az egyéni képviselői munkáról készült beszámolót elfogadom.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester