Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

340/2020. (12. 15.) a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

340/2020. (XII.15.) határozata

a  közterületi térfigyelő rendszerről szóló

28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítása tárgyában az alábbi döntést hozom:

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Martonvásár közigazgatási területén működő közterületi térfigyelő rendszer kameráinak elhelyezkedéséről szóló 304/2019 (XII.17.) határozatában foglaltakat módosítva, a Martonvásár közigazgatási területén működő közterületi térfigyelő rendszer kameráinak elhelyezkedését 2021. január 1. napjától a jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint határozom meg, mely melléklet a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe lép.

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségeknek az 1.) pontban foglaltak alapján tegyen eleget.

3.) Felkérem a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jogszabályoknak megfelelően, az 1.) pontban meghatározott helyszíneken a térfigyelő kamerarendszerről szóló figyelemfelhívó táblák legyártásáról, kihelyezéséről és pótlásáról folyamatosan gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.) pont – polgármester

2-3.) pont – jegyző

4.) pont – Martongazda Np. Kft. ügyvezető

 

A határozat végrehajtásának határideje:               1.) pont – 2021.01.01-től folyamatos

2-3.) pont - 2020.12.31.

4.) pont – folyamatos

 

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

340/2020. (XII.15.) határozat 1. melléklete:

 

„1. függelék a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelethez:

 

 

A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevő kameráinak helye,

valamint a képfelvevő kamerákkal megfigyelt területek meghatározása

 

 

A

B

C

D

Sor-szám

Térfigyelő rendszer telepítésének helyszínei („címe”)

Kamerával megfigyelt terület meghatározása

Telepített kamerák száma (db)

1

Brunszvik út

 

Emlékezés terétől a vasút állomás felé a Brunszvik út.

 

1

2

Dózsa György út

 

Emlékezés terétől a Dózsa György út

 

1

3

Dózsa György út – Kodály Zoltán utca kereszteződése

 

Kastélypark fő bejárata, Kodály Zoltán utca parkoló, Óvoda múzeum

3

4

Dózsa György út 5. szám előtti oszlop

Szolgáltatóház, Dózsa Gy. délkeleti utca front, Dózsa Gy. észak-nyugati utca front

3

5

Emlékezés tere BBK nyugati fal

Kulturális központ bejárat, Emlékezés tere, Kulturális központ parkolója

3    

6

BBK keleti fala

Kulturális központ hátsó parkoló, Kulturális központ kerékpár tároló

2

7

Vasút utca

MÁV körforgalom, buszmegálló

2

8

Malom – Kodály utca kereszteződése

Ifi park

1

9

Budai út Tesco

Tesco bejárat

1

10

Budai út - Fehérvári út kereszteződése

Dózsa Gy. út nyugati utcafront, Szent László út gyalogátkelő, Budai út gyalogátkelő.

3

11

Szent László út- Százszorszép utca kereszteződése

A Szent László úton, rendszám felismerő kamera

 

1

12

Martonvásár város közigazgatási területének önkormányzati tulajdonú külterületei (változó helyszíneken mobil kamerákkal)

Martonvásár város közigazgatási területének külterülete, külterületi közterületek (közutak)

2

13

Martonvásár város közigazgatási területének belterületén fekvő önkormányzati tulajdonú közutak, közforgalom számára megnyitott területek (változó helyszíneken mobil kamerákkal)

Martonvásár város közigazgatási területének belterülete, belterületi közterületek (közutak)

2