Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

339/2020. (12. 15.) Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

339/2020. (XII.15.) határozata

Gucsek István alpolgármester 2020. évi,

az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként az alábbi döntést hozom:

  1. Megállapítom, hogy Gucsek István Martonvásár Város alpolgármestere a számára - a 256/2020. (IX.29.) számú határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek maradéktalanul eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a értelmében, az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként egyszeri bruttó 867.000.-Ft összeget határozok meg.
  2. Felkérem Martonvásár Jegyzőjét, hogy az 1.) pontban foglaltak szerint gondoskodjon a céljuttatás kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester