Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

336/2020. (12. 15.) Horváth Bálint alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

336/2020. (XII.15.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként az alábbi döntést hozom:

  1. Megállapítom, hogy Horváth Bálint Martonvásár Város alpolgármestere 2020. II. félévben a számára - a 31/2020. (II.25.) számú határozatban – meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért részére – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-a alapján, a tárgyévi költségvetésében tervezett keret terhére – végzett munkájának értékelése alapján, céljuttatásként bruttó 285.186.-Ft összeget határozok meg.
  2. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy alpolgármester úr a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó helyi célokra, jólteljesítése esetén is lemondott ezen juttatásáról.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester