Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

335/2020. (12. 15.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

335/2020. (XII.15.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések tárgyában 2021. évre vonatkozóan az alábbi döntéseket hozom:

 

I.

1.) Az önkormányzat továbbra is fenn kívánja tartani a Hivatalban végrehajtott bérfejlesztést, melyre tekintettel - élve a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 61. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazással - 2021. évre vonatkozóan a központi, költségvetési törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő, magasabb, 46.380.-Ft összegű illetményalapot kíván meghatározni a Hivatal köztisztviselői vonatkozásában.

2.) Figyelemmel a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltakra – az önkormányzat továbbra is 20 %-os illetménykiegészítést biztosít mind a Hivatal felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselői részére, e tekintetben a vonatkozó önkormányzati rendelet nem módosul.

3.) Az 1.) - 2.) pontban foglaltak szerint számított illetmények forrását az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezni szükséges.

 

II.

1.) Élve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel, tekintettel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakra - a Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói részére igazgatási szünetet rendelek el az alábbiak szerint:

  1. nyáron öt egybefüggő naptári hétre, amely 2021. augusztus 22. napjáig tart,
  2. télen két egybefüggő naptári hétre, amely 2022. január 2. napjáig tart.

2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan az igazgatási szünet idejére, a Hivatalban foglalkoztatottak részére a rendes szabadságot a vonatkozó jogszabályok alapján adja ki, az ügyelet rendjét határozza meg, továbbá az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket, aktuálisan előzetesen is, tájékoztassa.

 

A végrehajtásért felelős: polgármester, jegyző

A végrehajtás határideje: 2021.12.31.

 

Martonvásár, 2020. december 15.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester