Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

333/2020. (12. 1.) a 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

333/2020. (XII. 01.) határozata

a 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a 149/2020 (VI. 30.) határozatban elfogadott módosított rendezvénytervet, jelen határozat melléklete szerint kiegészítem a 2020. év december hónapjára vonatkozó rendezvények tervezetével.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. december 31.

 

 

Martonvásár, 2020. december 01.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_d%C3%B6nt%C3%A9s_20201201_mell%C3%A9klet.pdf