Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

331/2020. (11. 24.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

331/2020. (XI.24.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. november. 24.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

…./2020. (XI.24.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

187/2020. (VII.6.) – kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok egyesüléséről – az eljárás folyamatban van

201/2020. (VII.6.) – a Martonvásár, 0119 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről - minden irat, dokumentum előkészült ahhoz, hogy telekalakítási eljárás lefolytatódjon és a pályázatot kiírjük, ez is ahhoz lesz felhasználva)

 

189/2020. (VIII.6.) - Varga Ferenc Dániel természetes személlyel kötendő településfejlesztési megállapodásról – az aláírandó szerződés preambuluma kiegészült a HÉSZ módosítás folyamatában előkerülő észrevételek miatti átalakítás következtében, a szerződés hamarosan aláírásra kerül

 

213/2020. (IX.1.) – Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadásáról – a Gazdasági Programot elfogadta a képviselő-testület és erről tájékoztattuk a Fejér Megyei Kormányhivatalt

214/2020. (IX.1.) – a Martonvásár, belterület 677 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására - megküldtük a tájékoztatást a tulajdonosoknak, és egyébként az elővásárlási jog be lett jegyezve az ingatlanra

215/2020. (IX.1.) – egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás üzemeltetéséről – a szerződés aláírásra került

217/2020. (IX.1.) – a Martonvásár, 472/7 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról – kivett szennyvíz átemelő-re módosítás - ezt az iratot, testületi döntést a telekalakításhoz és adásvételhez kellett felhasználnunk, átvezetésre került.

221/2020. (IX.15.) – a „Martonvásár közigazgatási területén a Tátra utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.) és az Orgona utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést követő útkárosodás helyreállítás kivitelezésére vállalkozási szerződés keretében” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról – a döntés megszületett és a kivitelezési munkák lezajlottak

243/2020. (IX.29.) – a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Budai út 27.) ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálatáról – a bérlővel a szerződés aláírásra került

244/2020 (IX.29.) – a martonvásári 3163/5 (telekalakítást követően: 3163/9) hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlásáról – az érintett féllel a szerződés aláírásra került

245/2020 (IX.29.) – a martonvásári 3163/2, 3163/3, 3163/4, (telekalakítást követően: 3163/6, 3163/7, 3163/8) hrsz-ú ingatlanok egy részének átvételéről, ajándékozásáról - az érintett féllel a szerződés aláírásra került

260/2020 (IX.29.) – képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – az eljárást lefolytattuk, az érintett képviselővel kapcsolatos méltatlansági eljárást kiváltó helyzet megszűnt

261/2020 (IX.29.) – bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – az eljárást lefolytattuk, az érintett tag időközben bekerült a KOMA rendszerbe

267/2020 (XI.3.) – illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról – a pályázatot benyújtottuk

269/2020 (XI.3.) – „Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról – a szerződés aláírása folyamatban van