Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

329/2020. (11. 24.) Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

329/2020. (XI.24.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról

 

  1.  

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzatának módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programját az alábbiak szerint módosítom:

1.Az 1. HEP IT részletei (Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve) A helyzetelemzés megállapításainak összegzése táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása

rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása

rövid címmel

Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők

munkanélküliség, oktatás, lakhatás, lakáskörülmények, higiénés problémák újratermelődő szegénység, korai iskolaelhagyás, helytelen táplálkozásból adódó egészségromlás

lakókörnyezettel kapcsolatos jogi szabályozás, felzárkóztató programok, felnőttképzés kibővítése, integráció, pályázatok, köznevelésbe, közétkeztetésbe történő bevonás, részvételi rendszer kialakítása, információs felületek létrehozása

Gyermekek

hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, étkeztetése, gyermekek napközbeni elhelyezése, gyermeknevelési problémák nem csak a szegénységben élő családok körében, magatartásbeli problémák, lakáskörülményekből adódó problémák, családon belüli bántalmazás, szülők munkanélkülisége vagy szenvedélybetegsége miatti veszélyeztettség

integrált oktatás, pályázatok, felzárkóztató programok, nevelési intézményekben való tanácsadás, pszichológus családsegítő gyakoribb bevonása, nyári gyermekétkeztetés, szülők bevonása a közfoglalkoztatásba, városi közlekedés fejlesztése, napközbeni gyermekfelügyelet bővítése

 

Idősek

elmagányosodás, ellátatlanság, fizikai és mentális leépülés, krónikus betegek magas száma

napközi ellátásba való bevonás, ápolói gondozói hálózat kiszélesítése, egészségház bővítése, idősház építése apartmanokkal

Nők

munkanélküliség, gyermekek napközbeni elhelyezése

álláshelyek számának növelése, részmunkaidős állások, foglalkoztatók bevonása, városi közlekedés fejlesztése, napközbeni gyermekfelügyelet bővítése

Fogyatékkal élők

munkanélküliség, közlekedés

foglalkoztatók bevonása, pályázatok, megfelelő közlekedési eszközök, akadálymentesítés, egészségház bővítése

2.Az 1. HEP IT részletei (Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve) A beavatkozások megvalósítói táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Célcsoport

Következtetésben megjelölt

beavatkozási terület, mint

  intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont

aktorok és partnerek

– kiemelve a felelőst

Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők

Alacsony iskolai végzettségű és végzettséggel nem rendelkező személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése EFOP-3.7.1-17. „Aktívan atudásért”; Adományok nyújtása és adományok/dologi javak közvetítése; Addiktológiai foglakozások; Okosváros

Martonvásár Város Önkormányzata, Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya,  Martongazda Kft., kistérségi referens, Segítő Szolgálat vezetője, védőnők, köznevelési, közoktatási intézmények

Gyermekek

Iskolai lemorzsolódás csökkentése; Az egészséges életmód gyakorlásához szükséges ismeretek hiányossága; Adományok nyújtása és adományok/dologi javak közvetítése; Gyermekek napközbeni ellátása; Bölcsőde II. ütem

Martonvásár Város Önkormányzata, Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Gyermekjóléti Szolgálat, védőnők, köznevelési, közoktatási intézmények

Idősek

Együttműködés a MAGYAR ÉLELMISZER

BANKKAL; Idősház építése; Egészségház fejlesztése

Martonvásár Város Önkormányzata, Házi Segítségnyújtás vezetője

Nők

Esélynövelés a munkaerőpiacon; Munakerőpiacra történő visszailleszkedés; Baba-mama börze szervezése; Szűrővizsgálatok a méhnyakrák és az emlőrák ellen; Bölcsőde II. ütem; Kerékpárútfejlesztés Martonvásáron és gyalogos- és kerékpáros átkelők fejlesztése

Martonvásár Város Önkormányzata, Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya, Martongazda Kft., kistérségi referens

Fogyatékkal élők

Támogató szolgáltatás biztosítása; Fogyatékkal élők kézműves foglalkoztatása; Egészségház fejlesztése

Martonvásár Város Önkormányzata, Segítő Szolgálat, kistérségi referens, Martongazda Kft.,

3.Az 1. HEP IT részletei (Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve) Jövőképünk az alábbi pontokkal egészül ki:

32.) Grimm Lóránt Egészségház II. ütemének megvalósítása

 

A 2019-ben elkészült új épületszárnyban (I. ütem) került elhelyezésre a gyermekorvosi és fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. A II. ütem a meglévő épület felújítását és bővítését tartalmazza a földszinten háziorvosi, az emeleten szakorvosi rendelő-helyiségekkel.

 

33.) Kerékpárútfejlesztés Martonvásáron és gyalogos- és kerékpáros átkelők fejlesztése

 

Szent László kerékpárút városi szakaszának megépítése (7-es főút - Százszorszép utca között) a Szent László patak partján, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési pont kialakítása a 7-es főúton, gyalogátkelő fejlesztése a Szent László úton a lakóparknál.

 

34.) Bölcsőde II. ütem

 

Bölcsőde bővítése a 3 családi csoport mellett további 4 családi csoporttal.

 

35.) Idősház építése apartmanokkal

 

Az idősek számára apartmanház építése kisméretű lakásokkal.

 

36.) Okosváros

 

Okosváros digitális fejlesztések. (részvételi rendszer, információs felületek létrehozása, önkormányzati szervezetrendszerek belső informatikai rendszereinek fejlesztése).”

 

  1. Az 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) helyébe az alábbi táblázat lép:

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Intézkedés sorszáma

Az intézkedés címe, megnevezése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Az intézkedéssel elérni kívánt cél

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés megvalósításának határideje

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai)

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1.

Alacsony iskolai végzettségű és végzettséggel nem rendelkező személyek foglalkoztatási esélyeinek növelése

EFOP-3.7.1-17. „Aktívan atudásért”

Többszörös szociális hátrány

Alapkompetencia fejlesztése, olvasás, számolás, mentálhigiénés fejlesztés.

Általános iskolai képzésre történő (5. és 8. osztály) felzárkóztatás

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

kapcsolatfelvétel, igényfelmérés, kompetenciafejlesztés, tréning, tanácsadás, klub működtetése, oktatás

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

Fejér Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

igényfelmérés

2018. szeptember 30.

infrastruktúra kialakítása 2019.január 31.

szolgáltatásba bevont álláskeresők száma,

Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakemberei

Valamint infrastruktúra biztosítása(terembérlés BBK)

5 év

2.

Adományok nyújtása és adományok/dologi javak közvetítése

Többszörös szociális hátrány

Szegénységben élő családok adományozása, dologi javakkal történő támogatása

(élelmiszer, ruhanemű, háztartási termékek, bútorok)

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Családsegítési feladatok.

Családok körében végzett segítő tevékenység

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

Folyamatos

Deprivációban élő családok

Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakemberei

Magyar Élellmiszerbank Egyesület és

a dologi javak közvetítésében még Katolikus Karitász helyi szervezetei

Folyamatos

3.

Addiktológiai foglakozások

Hátrányos helyzetűek körében élő szenvedélybetegek segítése

A kliens támogatása a szenvedélybetegségével kapcsolatos döntések támogatásában.

Veszteségkezelési feladatok ellátása, információ nyújtása.

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Családsegítési és addiktológiai feladatok.

Szenvedélybeteggel végzett konzultáció

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

2019. január

Szenvedélybetegséggel küzdők.

Szent László Völgye Segítő Szolgálat addiktológus szakembere.

 

Folyamatos

4.

Okosváros

 

Többszörös szociális hátrány, információhoz való hozzáférés korlátozottsága

Információkhoz való hozzáférés javítása, álláskeresés esélyeinek javítása, oktatáshoz való hozzáférés javítása

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

Okosváros digitális fejlesztések. (részvételi rendszer, információs felületek létrehozása, önkormányzati szervezetrendszerek belső informatikai rendszereinek fejlesztése)

 

Martonvásár Város Önkormányzata

2025. I. félév

Hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek és felnőttek

pályázati források elnyerése

Folyamatos

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

Iskolai lemorzsolódás csökkentése

alacsony továbbtanulás, korai iskola elhagyás

lemorzsolódás 5% alá

gyermekvédelmi beszámoló, Közoktatási koncepció

korai fejlesztés javítása

Gyermekvédelmi intézkedések

(alapellátás, védelembevétel)

jegyző

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

r: felmérés 1 év k: hatékonyság növelés 5 év

Segítő munka végzése családoknál. Óvodai, iskolai segítő tevékenység végzése köznevelési intézményekben..

kompetencia felmérési eredmények, bukási ráta, rászoruló gyerekek részvétele a korai fejlesztésben

Családi és iskolai szocializáció folyamatában történő segítői tevékenység.

meglévő erőforrás hatékonyabb kihasználása

 

 

 

 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat (család és gyermekjóléti szolgálat/központ, óvodai, iskolai segítő tevékenység)

 

 

 

 

hosszú távú fenntarthatóság

2

Az egészséges életmód gyakorlásához szükséges ismeretek hiányossága

egészségtelen életmód, káros szokások halmozott megjelenése (dohányzás, alkohol, felelőtlen szexuális élet)

az egészséges életmód, a betegségmegelőzés, az egészséges párkapcsolatok kialakítása fontosságának tudatosítása

 

gyermekvédelmi beszámoló

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

R: előadásokon résztvevők körének meghatározása;

K: felvilágosító órák tartása a célcsoportnak

H: a felvilágosító tevékenység felmérése

Gyermekvédelmi tevékenység. Óvodai, iskolai szociális tevékenység.

 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

témák, korcsoportok meghatározása 2018.09.03. foglalkozások tartása tanéven keresztül.

korcsoportonkénti előadások anyagának megléte, a részt vevő gyermekek listájának megléte, szülői beleegyezés megléte

Egyéni, csoportos tevékenységek

 

meglévő humán erőforrás, helyi újság, honlap, szórólapok, önkormányzat infrastruktúrája – humán erőforrása és intézménye Szent László Völgye Segítő Szolgálat

hosszú távú fenntarthatóság

3.

Adományok nyújtása és adományok/dologi javak közvetítése

Többszörös szociális hátrány

Szegénységben élő családok adományozása, dologi javakkal történő támogatása

(élelmiszer, ruhanemű, háztartási termékek, bútorok)

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Családsegítési feladatok.

Családok körében végzett segítő tevékenység

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

Folyamatos

Deprivációban élő családok.

Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakemberei

Magyar Élellmiszerbank Egyesület és

a dologi javak közvetítésében még Katolikus Karitász helyi szervezetei

Folyamatos

4.

Nyári táboroztatás

Többszörös szociális hátrány Hátrányos helyzetű gyermekek számára, települési támogatásból finanszírozott nyári napközis rendszerű táboroztatás.

Nyári szünidő és szabadidő hasznos eltöltése a hátrányos helyzetű gyermekek körében anyagi támogatással.

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Családsegítési feladatok.

Önkormányzat: Pénzbeli és természetbeni ellátások.

Közösségi tevékenység a prevenció tükrében.

Települési önkormányzatok, Szent László Völgye Segítő Szolgálat

 

 

2019. július utolsó hete.

Deprivációban élő családok gyermekei.

Szent László Völgye Segítő Szolgálat szakemberei. Települési önkormányzatok.

 

2019. július utolsó hete.

5.

Gyermekek napközbeni ellátása

Azon családokban élő gyermekek számára, ahol a szülők a jobb megélhetésük miatt munkát vállalnak.

20-hetes kortól 3 éves korig történő gyermekek napközbeni ellátása

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

 

Gyermekek körében végzett napközbeni gondozás, nevelés és felügyelet.

Települési önkormányzatok, „Apró Talpak” családi Bölcsődei Hálózat.

2017. évtől folyamatos

Munkaerőpiacon elhelyezkedő szülők gyermekeinek ellátása

„Apró Talpak” családi Bölcsődei Hálózat. I. II. III. csoportja. Összesen 21 férőhely.

Hosszú távú fenntarthatóság

6.

Bölcsőde II. ütem

 

Azon családokban élő gyermekek számára, ahol a szülők a jobb megélhetésük miatt munkát vállalnak.

20-hetes kortól 3 éves korig történő gyermekek napközbeni ellátása

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

 

Bölcsőde bővítése a  3 családi csoport mellett további 4 családi csoporttal

 

Települési önkormányzatok

2017. évtől folyamatos

Munkaerőpiacon elhelyezkedő szülők gyermekeinek ellátása

pályázati források elnyerése

Hosszú távú fenntarthatóság

7.

Kerékpárútfejlesztés Martonvásáron és gyalogos- és kerékpáros átkelők fejlesztése

 

A városi közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele a gyermekes családok számára

Gyermekes családok

Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

Szent László kerékpárút városi szakaszának megépítése (7-es főút - Százszorszép utca között) a Szent László patak partján, valamint gyalagos és kerékpáros átkelési pont kialakítása a 7-es főúton, gyalogátkelő fejlesztése a Szent lászló úton a lakóparknál.

 

Martonvásár Város Önkormányzata

2025. I. félév

Gyermekes családok

pályázati források elnyerése

Hosszú távú fenntarthatóság

III. A nők esélyegyenlősége

1

Esélynövelés a munkaerőpiacon

képzetlen, álláskereső nők és GYES-t, GYED-et követően a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők segítése

a településen élő gyermekes családok körében a nők családi és munkaerő-piaci szerepek összeegyeztetésének támogatása

Segítő Szolgálat beszámolója, Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

R: felmérni, hogy ki akar tanulni, kinek nincs munkája; ki vállalja a képzést

K: segítség a képzés sikeres befejezéséhez és segítségadás az álláskeresésben

H: társadalmi felértékelődés, valamint a gyermekek iskolázottságának növekedése,

kommunikálni az eredményeket

Segítő Szolgálat, Foglalkoztatási Osztály

Felmérés: 2019. 01.31.,

Képzésre jelentkezés: 2019. 04.01.;

Képzés befejeződése után eredményességi felmérés;

 

kérdőívek visszaérkezése,  kiküldött/visszaérkezett kérdőívek száma,

képzésre jelentkezők száma, lemorzsolódás

meglévő humán erőforrás, Segítő Szolgálat

2 év

2.

Munakerőpiacra történő visszailleszkedés

A munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők segítése a GYES-t, GYED-et követően

a településen élő gyermekes családok körében a nők családi és munkaerő-piaci szerepek összeegyeztetésének támogatása

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

igényfelmérés, családi bölcsőde

 

 

 

 

 

3

Baba-mama börze szervezése

gyermekes családok szegénysége

szükségletek kielégítése, kiszámíthatóság, tervezhetőség, kooperáció

gyermekvédelmi beszámoló

hely keresése, ahol rendszeresen összehozzuk a célcsoportot,

védőnő

r: 1 hó előkészítés K: évente 2x megszervezni,

évi 2 db rendezvény, részvevők és az árusok száma,

humán erőforrás, kommunikációs, reklám, média, infrastruktúra, rezsi

hagyomány-teremtés, intézményi visszajelzés, árusok számának növelése

4

Szűrővizsgálatok a méhnyakrák és az emlőrák ellen

méhnyakrák és az emlődaganat magas kockázata prevenció hiányában

R: felmérni a kockázati csoportokat

K: felvilágosító tevékenységgel elérni a 100%-os szűrési arányt

H: kockázat csökkentés

Program-tervezet

R: kockázati csoportok meghatározása

K: folyamatos felvilágosító tevékenység, előadássorozat tartása, oltássorozat biztosítása

H: után követés, a kudarcok elemzése

védőnő

R: 2014.06.30. K: 2015.06.30.  H: 2018.06.30.

programba bekapcsolódó nők száma, Előadások száma,

háziorvosi, védőnői dokumentáció

 

meglévő humán erőforrás,Segítő Szolgálat, védőnők

folyamatos

5.

Bölcsőde II. ütem

 

Azon családokban élő gyermekek számára, ahol a szülők a jobb megélhetésük miatt munkát vállalnak.

20-hetes kortól 3 éves korig történő gyermekek napközbeni ellátása

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

 

Bölcsőde bővítése a  3 családi csoport mellett további 4 családi csoporttal

 

Települési önkormányzatok

2025. I. félév

Munkaerőpiacon elhelyezkedő szülők gyermekeinek ellátása

pályázati források elnyerése

Hosszú távú fenntarthatóság

6.

Kerékpárútfejlesztés Martonvásáron és gyalogos- és kerékpáros átkelők fejlesztése

 

A városi közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele a gyermekes családok számára

Gyermekes családok

Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

Szent László kerékpárút városi szakaszának megépítése (7-es főút - Százszorszép utca között) a Szent László patak partján, valamint gyalagos és kerékpáros átkelési pont kialakítása a 7-es főúton, gyalogátkelő fejlesztése a Szent lászló úton a lakóparknál.

 

Martonvásár Város Önkormányzata

2025. I. félév

Gyermekes családok közlekedésbiztonságának növekedése, közintézményekbe eljutás lehetőségének javulása

pályázati források elnyerése

Hosszú távú fenntarthatóság

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Együttműködés a MAGYAR ÉLELMISZER

BANKKAL

a létminimum közelében élő

idős sok esetben egyszemélyes háztartások alacsony jövedelmük miatt ki vannak

téve az éhezés veszélyének

együttműködés a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és az adományok célhoz juttatásával elkerülni az éhezést

Térségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Gyermekvédelmi beszámolók

R: Az ellátottak körében szükséglet-felmérés készítése; regisztráció

K: egyéni felméréssel tájékoztatást adni a támogatási lehetőségek igény-lésének módjairól;

H: további adományozók, támogatók keresése; megállapodás kötése

Polgármester

Szent László Segítő Szolgálat

2009. 10.01.-től folyamatosan biztosított

akcióba bevont háztartások száma

önkormányzat saját infrastruktúrája a raktározáshoz, szállításhoz, elosztáshoz,

a lebonyolításhoz Segítő Szolgálat szakemberei.

 

 

 

 

 

 

 

hosszú távú fenntarthatóság

2.

Idősház építése apartmanokkal

 

az idős emberek egyre nagyobb számban maradnak egyedül, nincs olyan személy mg a családjukban sem, aki biztosítaná ellátásukat, 24 órás felügyeletüket

egyedül élő, és/vagy felügyeletre szoruló idősek

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

 

Az idősek számára apartmanház építése kisméretű lakásokkal

 

Martonvásár Város Önkormányzata

2025. I. félév

ellátott idősek száma

pályázati források elnyerése

hosszú távú fenntarthatóság

3.

Grimm Lóránt Egészségház II. ütem

 

színvonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés esélyének javítása

idősek

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

 

A 2019-ben elkészült új épületszárnyban (I. ütem) került elhelyezésre a gyermekorvosi és fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. A II. ütem a meglévő épület felújítását és bővítését tartalmazza a földszinten háziorvosi, az emeleten szakorvosi rendelő-helyiségekkel.

 

Martonvásár Város Önkormányzata

2024. I. félév

ellátott idősek száma

pályázati források elnyerése

hosszú távú fenntarthatóság

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1.

Támogató szolgáltatás biztosítása

Fogyatékkal élő rászorultak

Személyi segítés és személyi szállítás biztosítása. Akadálymentesített gépjármű használata.

Térségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Beszámolók szociális feladatellátásokról.

Folyamatos a szükségletfelmérés, mely teljes körűen a lakossági szükségletek kielégítésére törekszik.

Települési önkormányzat

Szent László Segítő Szolgálat

Folyamatosan biztosított

ellátottak száma

A szolgáltatások biztosítását a

Szent László Segítő Szolgálat végzi

hosszú távú fenntarthatóság

2.

Fogyatékkal élők kézműves foglalkoztatása

Fogyatékkal élő rászorultak

Támogató szolgálat ellátottjai részére történő foglalkoztatás.

Térségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció.

Beszámolók szociális feladatellátásokról.

Folyamatos a szükségletfelmérés, mely teljes körűen a lakossági szükségletek kielégítésére törekszik.

Települési önkormányzat

Szent László Segítő Szolgálat

Havonta 1 alkalommal biztosított

ellátottak száma

A szolgáltatások biztosítását a

Szent László Segítő Szolgálat végzi

hosszú távú fenntarthatóság

3.

Grimm Lóránt Egészségház II. ütem

 

színvonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés esélyének javítása

fogyatékkal élők

Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Martonvásár Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

 

A 2019-ben elkészült új épületszárnyban (I. ütem) került elhelyezésre a gyermekorvosi és fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat. A II. ütem a meglévő épület felújítását és bővítését tartalmazza a földszinten háziorvosi, az emeleten szakorvosi rendelő-helyiségekkel.

 

Martonvásár Város Önkormányzata

2024. I. félév

ellátott fogyatékkal élők száma

pályázati források elnyerése

hosszú távú fenntarthatóság

 

 

II.

A Helyi Esélyegyenlődési Programot a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalom és elfogadom.

 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

 

                                                                                                                      Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                        polgármester