Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

326/2020. (11. 24.) a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításának véleményezési szakaszában tett módosítások elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

326/2020. (XI.24.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításának

véleményezési szakaszában tett módosítások elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hogy

  1. a véleményezési szakaszban részt vevők nyilvántartását, az észrevételekre és kifogásokra adott önkormányzati válaszokat a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadom,
  2. az a) pontban foglaltak miatt 2020. október 15. napján a véleményezési szakaszba bevont államigazgatási szerv és egyéb érintettek meghívása mellett megtartott és ott készült, jelen határozat 2. melléklete szerinti emlékeztetőben foglaltakat tudomásul veszem, azokat elfogadom és a tervanyagban történő átvezetéséről gondoskodom, valamint
  3. a partnerségi véleményezés kapcsán a Partnerségi egyeztetésről készült jegyzőkönyvben foglaltakat a jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               2020.12.31.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20201124_%20HESZ01_v%C3%A9lem%C3%A9nyek%20elfogad%C3%A1sa_1mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20201124_%20HESZ01_v%C3%A9lem%C3%A9nyek%20elfogad%C3%A1sa_2mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20201124_%20HESZ01_v%C3%A9lem%C3%A9nyek%20elfogad%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20201124_%20HESZ01_v%C3%A9lem%C3%A9nyek%20elfogad%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet_2mell.pdf