Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

324/2020. (11. 24.) Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

324/2020. (XI.24.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerinti kockázatelemzés alapján, a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, belső ellenőr

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20201124_2021bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_terv_1mell%C3%A9klet_kock%C3%A1zatelemz%C3%A9s.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20201124_2021bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_terv_2mell%C3%A9klet_munkaterv.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20201124_2021bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_terv_2mell%C3%A9klet_terv.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20201124_2021bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_terv_2mell%C3%A9klet_tervmell%C3%A9klet.xls