Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

160/2011. (11. 29.) a 2012. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

160/2011. (XI. 29.) határozata

a 2012. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási fő keretszámait a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseinek ismeretében, 2012. év januári ülésén állapítja meg.

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben rögzített tizenhat tervezési alapelv tartalmával, ezért felkéri a jegyzőt, hogy az abban foglaltak szerint állítsa össze a 2012. évi költségvetés fő keretszámait.

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatai között működési célú hitelbevétel nem szerepelhet.

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ERSTE Bank Nyrt. és Martonvásár Város Önkormányzata között hatályos, ez év december 21-én lejáró 25.000.000 Ft összegű likvidhitel szerződést, 2012. évre szólóan - pályázat előfinanszírozás céljával kiegészítve - 50.000.000 összegben újrakösse, a szerződést aláírásával ellássa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor, polgármester

                                                                     Dr. Koltai Gábor, jegyző

                                                                     Osztályvezetők      

                                                                     Intézményvezetők 

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. január 31.