Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

203/2018. (11. 27.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

203/2018. (XI.27.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával

összefüggő egyes kérdésekről


Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

 

I.

 

1.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy fenn kívánja tartani a Hivatalban végrehajtott bérfejlesztést, melyre tekintettel - élve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 59. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazással - 2019. évre vonatkozóan a központi, költségvetési törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő, magasabb, 45.000.-Ft összegű illetményalapot kíván meghatározni a Hivatal közszolgálati tisztviselői részére.

2.) A Képviselő-testület – figyelemmel a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltakra - továbbra is

a) 20 %-os illetménykiegészítést biztosít mind a Hivatal felsőfokú, mind középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére, e tekintetben vonatkozó rendeletét nem kívánja módosítani,

b) a munkavállalói és munkaadói terheket is magába foglaló 200.000.-Ft cafetéria keretet biztosít a közszolgálati tisztviselők részére. 

3.) A Képviselő-testület az 1.)-2.) pontban foglaltak szerint számított illetmények forrását 2019. évi költségvetésében tervezi, továbbá az 1.) pont szerinti illetménynövekedés vonatkozásában élni kíván a Költségvetési törvény 3. melléklet I.12. pontjában, pályázati formában meghatározott központi költségvetési támogatás lehetőségével.

 

A végrehajtásért felelős: polgármester, jegyző

A végrehajtás határideje: 2019.12.31.

 

II.

 

1.) A Képviselő-testület - élve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított lehetőségével, tekintettel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakra - a Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói részére igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:

a)             nyáron öt egybefüggő naptári hétre, amely 2019. augusztus 20. napjáig tart,

b)             télen két egybefüggő naptári hétre, amely 2020. január 3. napjáig tart.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan az igazgatási szünet idejére, a Hivatalban foglalkoztatottak részére a rendes szabadságot a vonatkozó jogszabályok alapján adja ki, az ügyelet rendjét határozza meg, továbbá az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket, aktuálisan előzetesen is, tájékoztassa.

 

 

A végrehajtásért felelős: polgármester, jegyző

A végrehajtás határideje: 2019.12.31.