Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

198/2018. (11. 27.) a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

198/2018. (XI.27.) határozata

a Képviselő-testület 2019. évi Munkatervéről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el 2019. évi Munkatervét.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. december 31.

 

198/2018. (XI.27.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2019. évi munkatervE

 

I.

1.       A képviselő-testület üléseire az abban meghatározott módon meg kell hívni a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 40. §-ában foglalt személyeket, a járási hivatal vezetőjét, továbbá az egyes napirendekhez kapcsolódóan meghatározott személyt, illetőleg a napirend tárgyalásához feltétlenül szükséges módon, korábban nem meghatározott személyeket.

2.       Az ülések megtartására a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts termében kerül sor (2462 Martonvásár, Budai út 13.). Ettől eltérő esetben a Munkatervben vagy előre nem ismert esetben a meghívóban kerülhet sor az ülés helyének meghatározására az SZMSZ 6. §-a, illetőleg 39. §-ában foglaltak szerint.

 

II.

JANUÁR 24. KÖZMEGHALLGATÁS

Eltérő helyszínen: BBK színházterme (Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

1.       Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2018. évi tevékenységéről; az önkormányzat szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzete és kilátásai; a 2019. évi költségvetés tervezete, fejlesztési elképzelések

2.       Egyebek

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT[1]

GB

HB

polgármester és az általa felkért képviselők

hirdetményi úton a város lakossága, állampolgárok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek

X

-

-

 

 

 

 

FEBRUÁR 12.

1.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

2.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

3.       Javaslat a gyermekétkezetési térítési díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

X

X

X

4.      Javaslat a Brunszvik-Beethoven Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

BBK igazgató

-

X

-

X

5.      Beszámoló a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

BBK igazgató

-

-

-

X

6.      Beszámoló a Forum Martini 2018. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

főszerkesztő

-

-

-

X

7.      Beszámoló a 2018. évi önkormányzati civil és sport támogatások felhasználásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

8.      Javaslat a 2019. évi önkormányzati civil és sport pályázatok kiírására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

9.      Beszámoló a 2018. évi önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

X

-

X

10.    Javaslat I. féléves önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatok kiírására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

-

-

X

11.    Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételről, KOMA adatbázisban való nyilvántartásról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

12.    Javaslat a polgármester szabadság-elszámolására, 2018. évi szabadsága megállapítására, az önkormányzati vezetők célfeladatainak meghatározására, egyéb munkáltatói döntések meghozatalára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

13.    Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

ZÁRT ÜLÉS:

1.      Javaslat a 2019. évi önkormányzati elismerések adományozására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X, előkészítő bizottság

-

-

 

 

ÜNNEPI ÜLÉS

MÁRCIUS 21.

Eltérő helyszínen: BBK színházterme (Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

1.      A 2019. évi önkormányzati elismerések adományozása

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

díjazottak, díszpolgárok, a város lakossága, külön döntés szerint

X

-

-

 

 

MÁRCIUS 26.

1.      Javaslat a szociális ellátások és bölcsődei ellátás térítési díjainak meghatározására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált. alpolgármester

Segítő Szolgálat igazgatója

X

X

X

2.      Beszámoló a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

gazd-i alpolgármester

-

X

-

X

3.      Beszámoló az önkormányzati alapítványok 2018. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

gazd-i alpolgármester

kuratóriumok elnökei

X

-

X

4.      Beszámoló a civil szervezetekkel való 2018. évi együttműködésről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

BBK igazgató

civil szervezetek képviselői

X

-

X

5.      Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2018. évi alakulásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált. alpolgármester

házi-, gyermekorvosok, fogorvos, védőnők

X

-

X

6.   Beszámoló az önkormányzati társulások 2018. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X

X

-

7.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

 

 

ÁPRILIS 30.

1.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

2.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

3.      Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző

belső ellenőr

X

X

-

 

4.      Beszámoló a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

 

5.      Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról, az önkormányzati energiafelhasználás 2018. évi alakulásáról, a Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

-

 

6.      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. mérlegének, 2018. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

-

7.      Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. mérlegének, 2018. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

8.      Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, Segítő Szolg. igazgatója

-

X

-

X

9.      Javaslat a 2019. évi önkormányzati civil- és sport pályázatok elbírálására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

10.    Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

 

 

MÁJUS 28.

1.      Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszám-túllépések engedélyezésére

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

óvodavezető

-

-

-

X

2.      Beszámoló katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2018. évi végrehajtásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált. alpolgármester

-

X

X

-

3.      Beszámoló a mezőőri feladatok 2018. évi ellátásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, mezőőr

mezőőr

X

X

-

4.      Beszámoló a közterület-felügyelet 2018. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

X

X

-

5.      Javaslat a 2019. I. féléves önkormányzati szociális és ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

-

-

X

6.      Értéktár Bizottság beszámolója, Értéktár kiegészítésére irányuló javaslatok

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ÉB elnöke

ÉB tagjai

X

-

X

7.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X

-

ZÁRT ÜLÉS:

1.      Javaslat a 2019. évi „Kiemelkedő iskolai tehetség” önkormányzati elismerés adományozására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X, előkészítő bizottság

-

-

 

 

JÚNIUS 25.

1.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

2.      Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

Gárdonyi Rk.,  őrsparancsnok

X

X

-

3.      Javaslat a folyékony hulladékszállítási szerződés felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ált alpolgármester

-

X

X

-