Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

176/2018. (9. 25.) a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről és a hátrányos helyzetű iskolai tanulók létszámának megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

176/2018. (IX.25.) határozata

 a Beethoven Általános Iskola felvételi  körzetéről

és a hátrányos helyzetű iskolai tanulók létszámának megállapításáról

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az illetékességi területén működő, kötelező felvételt biztosító Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) felvételi körzetének jelenlegi meghatározásával.

2)  Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy

a.       Martonvásár Város Jegyzőjének nyilvántartása szerint Martonvásár Város területén 12 hátrányos helyzetű általános iskolás korú tanuló él;

b.       Martonvásár Város területén egy általános iskola működik: a Martonvásári Beethoven Általános Iskola, amelynek tanulói között - 2018. szeptember 18-ai állapot szerint - 12 fő hátrányos helyzetű, martonvásári lakóhelyű, vagy tartózkodási helyű iskoláskorú gyermek található.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal