Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

168/2018. (9. 25.) A Martonvásár, 1610 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2018. (IX. 25.) határozata

a Martonvásár, 1610 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásár, 1610. hrsz-ú ingatlan közterület jellegét megszünteti az ingatlan övezeti besorolására való tekintettel a Helyi Építési Szabályzatban foglaltakkal összhangban.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Martonvásár, 1610. hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartásban szereplő megnevezetését „kivett magánút”-ra változtatja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) és 2.) pontban foglaltakkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal