Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

164/2018. (9. 25.) A napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2018. (IX.25.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2. napirend      02.ET       Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán

3. napirend      03.ET       Javaslat az „Ovi-Sport” Program keretében sportpálya pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására a MartonSport Nonprofit Kft. részére

4. napirend      04.ET       Javaslat a Martonvásár, 1610 helyrajzi számú út közterület jellegének megszüntetésére

5. napirend      05.ET       Javaslat önerő rendelkezésre állásának igazolására a „Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon” c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)

6. napirend      06.ET       Beszámoló a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi I. féléves szakmai és pénzügyi teljesítéséről

7. napirend      07.ET       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására

8. napirend      12. ET      Javaslat az MTA Agrártudományi Kutatóközpontját érintő együttműködési megállapodás módosítására

9. napirend      13. ET      Javaslat a Martonvásár, 1076 hrsz-ú ingatlant érintő haszonkölcsön szerződés módosítására

10. napirend    15. ET      Beszámoló a környezet állapotáról

11. napirend    16. ET      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

12. napirend    18. ET      Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes véleményezésére

13. napirend                     Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

1.napirend       09. ET      Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. belső ellenőrzéséhez kapcsolódó tulajdonosi intézkedési terv elfogadására