Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

142/2018. (8. 28.) a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

142/2018. (VIII.28.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

2. napirend      02.ET       Javaslat a  X/1, X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja 
szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 
2019-2033 évekre szóló rövid, közép, és hosszú távú Gördülő Fejlesztési 
Terv (GFT) elfogadására

3. napirend      03.ET       Javaslat az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, 
közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2019-2033. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv elfogadására

4. napirend      05.ET       Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirend      06.ET       Javaslat a csatorna beruházáshoz kapcsolódó burkolat-helyreállítási munkák elvégzésére

6. napirend      08.ET       Javaslat többlet önerő biztosítására a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében elnyert támogatáshoz

7. napirend      09.ET       Javaslat egyedi belterületbe vonási kérelem elbírálására

8. napirend      10.ET       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására

9. napirend      11.ET       Javaslat a polgármester 2018. I. féléves munkájának értékelésére

10. napirend    12.ET       Javaslat a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetésének támogatására

11. napirend                     Egyebek

 

ZÁRT ülés

1. napirend                       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának módosítására

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal