Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

139/2018. (6. 26.) a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról szóló 11/2018. (II.13.) határozat kiegészítése, módosítása

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

139/2018. (VI.26.) határozata

a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról szóló

11/2018. (II.13.) határozat kiegészítése, módosítása

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2018. (II.13.) határozatában (a továbbiakban: Határozat) foglaltak teljesülése érdekében annak 2. pontjában foglalt pénzösszeget további 900.000,- Ft + ÁFA összeggel egészíti ki.

 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a 11/2018. (II.13.) határozat 2. pontjában megjelölt eredeti összegen felül - a 900.000,- Ft + ÁFA többletköltséget az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének a városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási kiadások előirányzatának terhére kívánja biztosítani.

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozattal kiegészített, módosított 11/2018. (II.13.) határozata alapján a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel a vállalkozási szerződésmódosítást megkösse, valamint a teljes eljárást megindítsa és lefolytassa.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal