Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

137/2018. (6. 26.) a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések módosításáról

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10m_KT_20180626_emeleti%20alaprajz.pdf

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

137/2018. (VI.26.) határozata

a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések módosításáról

 

I.

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal a

Sorszám

Ingatlan címe (irányítószám település, cím)

Helyrajzi szám

1

2462 Martonvásár, Szent László út 2.

         650/3      

2

2462 Martonvásár, Budai út 1.

650/3/A

3

2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.

650/3/C

ingatlanok tekintetében egyes köznevelési intézményeknek helyet adó, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában létrejött megállapodás és vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban együttesen: Szerződés) módosítását kezdeményezi akként, hogy

a)      a Szerződésből kerüljön ki és a vagyonkezelést szüntessék meg a Felek a Martonvásár, 650/3/A hrsz-ú ingatlant érintő részek tekintetében, illetőleg

b)     a Szerződés kerüljön kiegészítésre a Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon a Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött háromszintes új mintegy 859 négyzetméter alapterületű épületrésszel (földszint + két emelet).

2.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az I/1. pontban foglaltak szerint a szükséges egyeztetések lefolytatására, illetőleg a szerződésmódosítások aláírására.

 

II.

1.)           Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Fejér Megyei Kormányhivatal és Martonvásár Város Önkormányzata között – a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján - 2012. október 25. napján, a járási hivatalok kialakítása tárgyában létrejött megállapodás, valamint az ahhoz kapcsolódó 2013.09.27. napján létrejött üzemeltetési megállapodás (a továbbiakban együttesen: Megállapodás) módosítását kezdeményezi akként, hogy a Martonvásár, 650/3/A hrsz-ú ingatlannak a jelen határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett emeleti részére a hivatkozott Megállapodás kiterjedjen annak érdekében, hogy azt az Önkormányzat használatba és birtokba adja a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala részére egyebekben a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a II/1. pontban foglaltak szerint a szükséges egyeztetések lefolytatására, illetőleg a megállapodás módosítások aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018.09.01.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10m_KT_20180626_emeleti%20alaprajz%281%29.pdf