Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

128/2018. (6. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2018. (VI.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

2. napirend      02.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosítására

3. napirend      03.ET       Javaslat LEADER pályázat benyújtására

4. napirend      05.ET       Javaslat folyékony hulladékszállítási szerződés felülvizsgálatára

5. napirend      06.ET       Beszámoló a mezőőr 2017. évi munkájáról

6. napirend      07.ET       Javaslat a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatására

7. napirend      08.ET       Javaslat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

8. napirend      10.ET       Javaslat a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések módosítására

9. napirend      12.ET       Tájékoztató a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

10. napirend                     Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal