Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

122/2018. (6. 19.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

122/2018. (VI.19.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Javaslat az „Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra

2. napirend      02.ET       Javaslat az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra

3. napirend      03.ET       Javaslat az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra

4. napirend                       Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal