Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

119/2018. (5. 29.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

119/2018. (V.29.) határozata

határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

2.)    A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az általa 2013. évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Terv 2018. július hónapban lejár, melyre tekintettel felkéri a polgármestert és a helyi esélyegyenlőségi referenst, hogy gondoskodjanak a Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatának előkészítéséről a testület 2018. szeptemberi soros ülésre.

3.)    A Képviselő-testület - 112/2016. (VII.12.) határozatával elfogadott döntésének megfelelően- a Brunszvik-kert kialakításához kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert, hogy a martonvásári templomkerttel – azaz a Martonvásár, 1076 hrsz-ú ingatlannal - közvetlenül határos, a Martonvásár, 1075 hrsz-ú ingatlanon található járdaszakasz felújítása érdekében az ingatlan vagyonkezelőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel a járdaépítéshez szükséges egyeztetéseket folytassa le és legfeljebb az önkormányzat 2018. évi költségvetésében e célra tervezett forrás felhasználása mellett a szükséges megállapodásokat, illetőleg szerződéseket kösse meg a tervezett beruházás megvalósítása érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

· Treka92 - 2018. május 29. 00:00 Nyomtatás