Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2018. (5. 29.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2018. (V.29.) határozata

a napirendi pontokról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. mérlegének, 2017. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyására

2. napirend      03.ET       Javaslat döntéshozatalra a „Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban

3. napirend      05.ET       Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződéshez kapcsolódó módosításokra

4. napirend      06.ET       Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatására

5. napirend      07.ET       Beszámoló a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2017. évi végrehajtásáról

6. napirend      08.ET       Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

7. napirend      09.ET       Beszámoló a közterület-felügyelet 2017. évi működéséről

8. napirend      10.ET       Beszámoló az Értéktár Bizottság 2017. évi munkájáról

9. napirend      11.ET       Javaslat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosítására

10. napirend    12.ET       Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

11. napirend                     Egyebek

 

ZÁRT ülés

1. napirend      02.ET       Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkező változás elfogadására

2. napirend      13.ET       Javaslat a 2018. évi „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj adományozására

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal