Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

90/2018. (4. 24.) a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

90/2018. (IV.24.) határozata

a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok 2017. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal


90/2018. (IV.24.) határozat 1. melléklete:

 

 

 

Belső ellenőrzési nyilvántartás[1]

2017. év

Az ellenőrzés azonosítója

 

(Megbízólevél száma)

Az ellenőrzött szervezeti egység

megnevezése

Ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja

Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és szakértő neve

Vizsgált időszak

Intézkedési terv készítésének szükségessége

igen/nem

1/2017.

Brunszvik Teréz Óvoda, valamint Martonvásár Város Önkormányzat.

Az Önkormányzat 2016. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben.

 

2017.02.01.– 2017.02.16.

 

 

 

Dr. Batka Brigitta belső ellenőr

 

(Belső ellenőri regisztrációs szám:

5113657)

2016. év

nem

2/2017.

 

Martonvásár Város Önkormányzat és a Martonvásári Polgármesteri Hivatal.

 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése.

 

2017.05.25.– 2017.06.08.

 

2016. év

igen

3/2017.

Martonvásár Város

Önkormányzat, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek, ahol intézkedési terv készítést igénylő belső ellenőrzési vizsgálat történt.

A 2016. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést igényeltek.

2017.12.04.-2017.12.08.

2016-2017. év

nem

 

Nyilatkozat belső ellenőrzési nyilvántartáshoz:

Alulírott Dr. Batka Brigitta belső ellenőr nyilatkozom, hogy a belső ellenőrzési nyilvántartás a 2017. évben elvégzett belső ellenőrzési feladatokat tartalmazza.

 

 

Készítette:                                                    

 

 

 

 

Dr. Batka Brigitta

Belső ellenőr

(Regisztrációs szám: 5113657)[1] A Bkr. 50. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről.