Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

88/2018. (4. 24.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

88/2018. (IV.24.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      01.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítására

2. napirend      02.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

3. napirend      03.ET       Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

4. napirend      04.ET       Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására járdafelújítás kapcsán

5. napirend      05.ET       Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról

6. napirend      06.ET       Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2017. évi alakulásáról

7. napirend      07.ET       Javaslat a fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

8. napirend      10.ET       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. mérlegének, 2017. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyására

9. napirend      11.ET       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi tervének jóváhagyására

10. napirend    12.ET       Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

11. napirend                    Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal