Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

83/2018. (4. 10.) a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
83/2018. (IV.10.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatban úgy határoz, hogy
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, mivel a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal