Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2018. (4. 10.) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2018. (IV. 10.) határozata

a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 20/2017. (VII. 19.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek, és a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai alapján a Fejér Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint a kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár egyetértésével az alábbi döntést hozza:

 

1./ A Képviselő-testület módosítja a 297/2017. (XII.29.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvet.

 

2./ A Képviselő-testület a Településképi Arculati Kézikönyv tartalmát kiegészíti az
alábbiakkal:

  • Polgármesteri köszöntő;
  • Történelmi áttekintő fejezet;                                               
  • Brunszvik – Habsburg – Dreher-kastély és parkja ismertetésének bővítése;
  • Mai jó példák sorának bővítése.

 

3./ A Képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetű Településképi Arculati Kézikönyvet.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1.ET%20-%20TAK%20hat%C3%A1rozathoz%201.%20mell%C3%A9klet%20%20_%20Telep%C3%BCl%C3%A9sk%C3%A9pi%20Arculati.pdf