Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

81/2018. (4. 10.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

81/2018. (IV.10.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirendi pontok:

1. napirend      01.ET       Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv módosítására és a Településképi Rendelet jóváhagyására

2. napirend      02.ET       Javaslat a környezeti vizsgálat szükségességéről a Martonvásár Város Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatosan

3. napirend      03.ET       Javaslat a Településrendezési Eszközök módosítására

4. napirend                       Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal