Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

72/2018. (3. 27.) a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

72/2018. (III.27.) határozata

a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolóját a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, a Társulás Elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2018. (III.27.) határozatának 1. melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

 

A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÉS

CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

 

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

A 2017. évben sok éves munka eredményeként megindult a társulást alkotó, érintett települések közös csatornarendszerének felújítási projektje.

 

A projekt uniós pénzügyi forrásból (KEHOP-2.2.1.-15-2015-00021 azonosítószámon, „A Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása” címen) valósul meg, végrehajtása az állami Nemzeti Fejlesztési Programiroda feladata.

 

A Társulás alapvető rendeltetése e csatornafelújítási- és bővítési projekt megvalósítása volt, azonban a feladatok kikerültek a Társulás hatásköréből, részben jogszabályi, részben a megváltozott beruházási konstrukció miatt, így annak további munkája szükségtelennek látszik a jövőben.

 

A társulási megállapodás XII. pontja alapján a projekt megvalósulásával, illetve a társulás tagjainak döntésével szűnik meg, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján a társulás megszűnik, ha arról a tagok minősített többséggel döntenek.

 

Fentiekre tekintettel a Társulás 19/2017. (XI. 16.) számú határozatával döntött arról, hogy a Társulást 2017. december 31-ével megszünteti. A megszűntetési eljárás még folyamatban van, valószínűsíthetően e hónapban lezárható a vonatkozó megállapodások aláírásával és a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában a megszűntetés tényének bejegyzésével.

 

A Társulás a 2017-es évben 4 alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott.


Társulási Tanács ülés

Főbb napirendi pontok:

1./

2017. február 16.

  • Javaslat a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésére
  • Javaslat a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi munkatervére
  • Javaslat a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi közbeszerzési tervére

2./

2017. április 27.

  • A Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolója

3./

2017. június 15.

  • Beszámoló a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás Tanácsa és Pénzügyi Bizottsága I. félévi munkájáról, a döntések végrehajtásáról

4./

2017. november 16.

  • Beszámoló a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
  • Javaslat a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetésére