Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

66/2018. (3. 27.) a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményeátszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

66/2018. (III.27.) határozata

 a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye

átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak alapján - egyetért az illetékességi területén működő, a Székesfehérvári Tankerületi Központ fenntartásában és vagyonkezelésében működő Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye (2462 Martonvásár, Szent László út 24.) alábbiak szerinti átszervezésével, és annak nyilvántartáson történő átvezetésével:

„A fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye új tagintézménnyel bővül Ercsiben. Az ott ellátandó szakszolgálati feladatok:

  • szakértői bizottsági tevékenység,
  • nevelési tanácsadás,
  • logopédiai ellátás,
  • gyógytestnevelés,

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal