Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

62/2018. (3. 27.) a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolaátszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2018. (III.27.) határozata

 a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak alapján - egyetért az illetékességi területén működő, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában és vagyonkezelésében működő Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) alábbiak szerinti átszervezésével:

Iktatószám: TK/065/519-3/2018.

„A 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1. feladatellátási helyen kérik a képző-és iparművészeti ág fotó és film tanszakkal való bővülését.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal