Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

61/2018. (3. 27.) a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolaátszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

61/2018. (III.27.) határozata

 a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak alapján - egyetért az illetékességi területén működő, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában és vagyonkezelésében működő Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) alábbiak szerinti átszervezésével:

Iktatószám: TK/065/518-3/2018.

„Az intézmény telephelye az önkormányzati átadás-átvétel kapcsán székhely lesz, így kérik a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.-t székhelyként feltüntetni.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal