Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

56/2018. (3. 27.) a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolaátszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

56/2018. (III.27.) határozata

 a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak alapján - egyetért az illetékességi területén működő, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ fenntartásában és vagyonkezelésében működő Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) alábbiak szerinti átszervezésével:

Iktatószám: TK/065/513-4/2018.

„A ráckeresztúri telephelyen (2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31.) 3 éve nincs művészeti oktatás, ezért kérik az alapító okiratból való törlését.”

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal