Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

13/2018. (2. 13.) gyermekétkeztetési szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

13/2018. (II. 13.) határozata

gyermekétkeztetési szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtására kötött vállalkozási szerződés határozat melléklete szerinti módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a szerződésmódosításhoz kapcsolódó, szükséges hatósági bejelentések megtételére.
  2. A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti szerződésmódosításhoz kapcsolódóan felkéri a jegyzőt, hogy az ebben foglaltaknak megfelelően készítse elő a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

A gyermekétkeztetési szerződés módosításáról szóló 13/2018. (II.13.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés 3. számú módosítása

 

 

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester ) – a továbbiakban: Megrendelő;

 

másrészről a HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető) - a továbbiakban, mint: Vállalkozó;

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon:

 

Előzmények: A felek között 2013. november 15-én közétkeztetési szolgáltatás nyújtására Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre, melyet a felek 2 alkalommal – 2013.11.15. napján, valamint 2017.12.05. napi keltezéssel - módosítottak.

A szerződés 3.6. pontjában foglaltakkal összhangban a Vállalkozó 2 alkalommal – 2016. évben és 2017. évben - emelte meg a szerződés időtartama alatt a térítési díjakat (árkiigazítás), melyhez nem kapcsolódott szerződésmódosítási kötelezettség.

 

Fentiekre, valamint a jelen szerződésben rögzített indokokra hivatkozással a Felek megállapítják, hogy a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

 

1. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

A szállítandó étel egységára

 

Intézménytípus

Étkezési típus

Nettó eladási ár (Ft)

8%-kal növelt nettó eladási ár 2018 május 1-től (Ft)

 

Brunszvik Teréz Óvoda

Tízórai

74

80

 

Ebéd

307

331

 

Uzsonna

74

80

 

Összesen

455

491

 

Martonvásári Beethoven Általános Iskola

Tízórai

80

87

 

Ebéd

416

449

 

Uzsonna

80

86

 

Összesen

576

622

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejér megyei Pápay Ágoston Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon

 

A szállítandó étel egységára

 

Korosztály

Étkezési típus

Nettó eladási ár  (Ft)

8%-kal növelt nettó eladási ár 2018 május 1-től (Ft)

 

7-14 éves

Reggeli

119

129

 

Tízórai

55

59

 

Ebéd

416

450

 

Uzsonna

55

59

 

Vacsora

240

259

 

Összesen

885

956

 

15-18 éves

Reggeli

139

150

 

Tízórai

56

60

 

Ebéd

442

478

 

Uzsonna

56

60

 

Vacsora

296

320

 

Összesen

989

1068

 

19-60 éves

Reggeli

180

194

 

Tízórai

56

60

 

Ebéd

442

478

 

Uzsonna

56

60

 

Vacsora

296

320

 

Összesen

1030

1112

 

2. A jelen vállalkozási szerződésmódosításban foglaltakat 2018. május 1. napjától kell alkalmazni.

 

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás, szerződéses áremelkedés indoka a minimálbérek törvényben meghatározott emelkedése, az igénybe vett szolgáltatások drágulása, a beszállítók gyártási/előállítási költségeinek, valamint ennek folyományaképpen a nyersanyag jellegű költségek emelkedése. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás, annak mértéke nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseibe.

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2018. ……………

 

Martonvásár Város Önkormányzata                                         HPM PLUS Kft.

    Dr. Szabó Tibor polgármester                                             Martonosi Tamás ügyvezető

                Megrendelő                                                                       Vállalkozó