Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

11/2018. (2. 13.) a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2018. (II.13.) határozata

a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv teljes eljárás keretében történő módosításáról határoz.

2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1.) pontban hivatkozott teljes eljárás lefolytatására a Völgyzugoly Műhely Kft-vel köt szerződést a határozat melléklete szerinti ajánlatban foglaltak alapján, 1.800.000 Ft + Áfa ellenszolgáltatásért, melynek költségét a 2018. évi költségvetésben a városüzemeltetéssel kapcsolatos beruházási kiadások előirányzat terhére tervezi.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pont szerinti szerződés megkötésére, valamint a teljes eljárás megindítására és lefolytatására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal