Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

7/2018. (2. 13.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2018. (II.13.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirendi pontok:

1. napirend    01.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

2. napirend    02.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének elfogadására

3. napirend    03.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

4. napirend    04.ET       Javaslat településrendezési eszközök teljes eljárással történő módosítására

5. napirend    05.ET       Javaslat a helyi szociális rendelet felülvizsgálatára

6. napirend    06.ET       Beszámoló az önkormányzat által 2017. évben nyújtott szociális- és ösztöndíj pályázatokról

7. napirend    07.ET       Javaslat a gyermekétkezetési térítési díjak felülvizsgálatára

8. napirend    08.ET       Javaslat foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára

9. napirend    09.ET       Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes véleményezésére

10. napirend  10.ET       Beszámoló a Martongazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati energiafelhasználás 2017. évi alakulásáról

11. napirend  11.ET       Beszámoló a MartonSport Nonprofit Kft.  2017. évi közszolgáltatási tevékenységéről

12. napirend  12.ET       Javaslat a Martonvásári Római Katolikus Plébánia - az önkormányzat által 2017. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

13. napirend  13.ET       Javaslat a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület - az önkormányzat által 2017. évben nyújtott visszatérítendő támogatás felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

14. napirend  14.ET       Javaslat a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület - az önkormányzat által 2017. évben nyújtott vissza nem térítendő TAO önrész felhasználásáról  szóló - beszámolójának elfogadására

15. napirend  15.ET       Javaslat a Mezőkölpényi Református Egyházközség - az önkormányzat által 2016. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

16. napirend  16.ET       Javaslat a 39M Lövész Egyesület - az önkormányzat által 2016. évben nyújtott visszatérítendő támogatás felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

17. napirend  17.ET       Javaslat Bicske Város Önkormányzata - az önkormányzat által a kárpátaljai gyermekek üdültetéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

18. napirend  18.ET       Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány - az önkormányzat által 2017. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

19. napirend  19.ET       Javaslat a Százszorszép Alapítvány - az önkormányzat által 2017. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról szóló - beszámolójának elfogadására

20. napirend  22.ET       Javaslat a Martonvásár Város Önkormányzata által alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről szóló 1/2017. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítására

21. napirend  23.ET       Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz történő csatlakozásra

22. napirend  24.ET       Javaslat a martonvásári Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

23. napirend  25.ET       A Gazdasági Bizottság elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról, köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről

24. napirend  27.ET       Javaslat a polgármester szabadság-elszámolására, tárgy évi szabadsága és célfeladatai meghatározására

25. napirend 28.ET       Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

26. napirend                   Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirend    29.ET       Javaslat a 2018. évi „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” kitüntető cím, a „Martonvásár díszpolgára” cím és önkormányzati kitüntetések adományozására

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal