Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

3/2018. (1. 25.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2018. (I. 25.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:      1. napirend:        Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

                                      2. napirend         Tájékoztató az önkormányzat fejlesztési terveiről

                                      3. napirend:        Egyebek – Lakossági hozzászólások

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal