Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

286/2017. (12. 13.) HÉSZ módosításával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről szóló 225/2017. (XI. 7.) határo

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

286/2017. (XII. 13.) határozata

HÉSZ módosításával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével

és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről szóló 225/2017. (XI. 7.) határozat visszavonásáról és szerződéskötési felhatalmazásról

 

1.)Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és a Településképi Rendelet (a továbbiakban: TKR) elkészítésére vonatkozó döntés fenntartása mellett a HÉSZ módosításával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről szóló 225/2017. (XI. 7.) határozatát visszavonja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TAK és TKR elkészítéséhez szükséges főépítészi feladatok ellátása érdekében a képesítési, gyakorlati előírásoknak megfelelő szakemberrel szerződést kössön, legfeljebb 350 000 Ft+ÁFA összeg erejéig.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat módosításaival összefüggő főépítészi feladatok ellátása érdekében a képesítési, gyakorlati előírásoknak megfelelő szakemberrel szerződést kössön, azzal, hogy annak összegéről, egyéb feltételeiről a jogviszony létrejöttét követően adjon tájékoztatást.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017.12.31.